Behörighet

För att antas till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå samt ett särskilt antagningsprov (hos konstfack även en skriftlig motivering). Urval görs på konstnärlig grund och om du går vidare kallas du in på intervju. De formella kraven är att du har fyllt 18 år, senast under det kalenderår då studierna påbörjas, samt att du har genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Det är många som söker till inredningsarkitektur och många som antas har redan ett par års förberedande konstnärliga studier (på till exempel folkhögskola), men det är inget formellt krav.

Vi rekommenderar att du kontrollerar behörigheten i programbeskrivningen på den aktuella högskolans hemsida då det kan förekomma specifika skiljaktigheter mellan lärosätena, alternativt Se information om behörighet på Studera.nu.