Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå samt ett särskilt antagningsprov. Till inredningsarkitektutbildningen antas man efter antagningsprov där den konstnärliga förmågan bedöms. De formella kraven är att du har fyllt 18 år senast under det kalenderår då studierna påbörjas och att du har genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Det är många som söker till inredningsarkitektur och många som antas har redan ett par års förberedande konstnärliga studier (på till exempel folkhögskola), men det är inget formellt krav.