Jobba utomlands med din svenska inredningsarkitektexamen

Gemensamt för alla arkitektyrken är att det finns goda möjligheter till en internationell karriär. För att arbeta som inredningarkitekt inom EU förekommer det inga speciella krav på specifik utbildning eftersom att det i många länder finns olika typer av inredningsarkitektutbildningar. Hur man definierar yrket kan även variera från land till land. Som inredningsarkitekt spelar därför din portfolio, där du visar upp dina projekt, större roll.