Var och hur kan du arbeta som inredningsarkitekt?

Det finns omkring 600 inredningsarkitekter i Sverige där majoriteten arbetar inom den privata sektorn som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda. 

En del inredningsarkitekter formger möbler, då ofta i kombination med att rita inredningar. Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare. Det finns inte någon skarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter. Ofta samarbetar de i olika projekt.