Var och hur kan man arbeta som inredningsarkitekt?

Det finns omkring 700 inredningsarkitekter i Sverige, närmare hälften driver egen verksamhet. Övriga arbetar som anställda i arkitekt- eller inredningsarkitektföretag. Ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda. Någon skarp gräns mellan den projekterande arkitektens och inredningsarkitektens arbetsuppgifter finns inte. Ofta samarbetar de i projekt.

En del inredningsarkitekter formger möbler, då ofta i kombination med att rita inredningar. Inredningsarkitekter kan också arbeta som projektledare, förvaltare och upphandlare.