Så mycket tjänar man inom IT-yrken före skatt

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2015 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 41 600 kr och 15 år efter examen är medianlönen 48 000 kr. 

Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2016 var lönen för nyexaminerade privatanställda civilingenjörer inom data och IT 28 000–35 500 kr (median 31 000 kr) och för högskoleingenjörer 25 000–32 000 kr (median 28 500 kr). För uppgifter om löner för yrkeserfarna, se de särskilda avsnitten för civil- respektive högskoleingenjörer.

Naturvetarnas lönestatistik visar att  naturvetare som tagit examen efter 2010 och arbetade med it 2016  hade en medianlön på 33 000 kr de allra flesta hade en lön i spannet mellan 26 900 kr till 41 500 kr per månad.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.