Så mycket tjänar man inom IT-yrken före skatt

Juseks lönestatistik bland systemvetare visar att medianlönen för de som examinerats 2015 är 28 000 kr. Efter 10 år i yrket är medianlönen 41 600 kr och 15 år efter examen är medianlönen 48 000 kr. 

Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik 2017 låg lönen för nyexaminerade privatanställda civilingenjörer inom data och IT i spannet 29 000–35 000 kr (median 32 000 kr) och för högskoleingenjörer 27 000–33 000 kr (median 29 000 kr). Med 10 års erfarenhet låg lönen för civilingenjörer i spannet 39 500–61 000 (median 46 000 kr) och för högskoleingenjörer 34 000–53 000 (median 42 000 kr).

Naturvetarnas lönestatistik visar att  naturvetare som arbetar med IT 2017  tjänade 33 000-58 000 kr per månad (median 44 000 kr).

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.