Utbildning inom IT

Det finns väldigt många IT-utbildningar att välja bland. Du kan läsa ett ingenjörsprogram med inriktning på data och IT. Dessa utbildningars styrka är att du får förståelse kring hur hårdvaran fungerar (se även civilingenjör och högskoleingenjör).

Ett annat alternativ är att läsa en datavetenskaplig utbildning på grundnivå och få en gedigen matematisk grund (se även matematiker).

En systemvetenskaplig utbildning blandar teknik, beteendevetenskap, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Du kan också läsa fristående kurser och själv sätta samman en examen.

Utgå ifrån vad du är intresserad av och tänk på att välja en bred utbildning för bästa möjlighet att hänga med i utvecklingen. Ett arbetsliv är långt och inom ett område som IT hinner det hända mycket på den tiden. Läs mer på www.antagning.se 

Utbildningens längd

En IT-utbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 hp) för en kandidatexamen. Därefter kan man fortsätta på avancerad nivå ytterligare ett år för magisterexamen (240 hp) eller två år för en masterexamen (300 hp).

Läser du en ingenjörsutbildning får du istället en yrkesexamen som högskoleingenjör eller civilingenjör efter tre respektive fem år.

Inriktningar & vidareutbildning

Vanliga inriktningar är informationssystem, systemvetenskap, IT-management, säkerhetsinformatik, programvaruteknik och -konstruktion, interaktivitet och design, kravhantering, verksamhetsutveckling och modellering. Andra exempel på datavetenskapliga inriktningar är datoriserad bildanalys, bioinformatik, datorberäkningar, datorarkitektur, artificiell intelligens, högpresterande datorer, säkerhetssystem och människa–datorinteraktion. Fundera på vad du är mest intresserad av och undersök sedan var du kan läsa just dessa ämnen.

Här kan du studera

De flesta högskolor och universitet erbjuder IT-utbildningar. Du hittar alla utbildningar på www.antagning.se