Att arbeta med IT

IT-utbildade fungerar ofta som länk mellan datorer, människor, organisationer och samhälle. Till en del kommer ditt arbete att påverkas av vilken utbildning du väljer, men erfarenhet och den kompetensutveckling du får i arbetslivet kan vara minst lika viktigt för vad du kommer att arbeta med.

Det gäller att följa med och vara beredd att förändra och utveckla sina kunskaper. Vilka produkter och funktioner efterfrågas och vilka programmeringsspråk är på gång? Kunskap om IT efterfrågas på alla arbetsmarknadssektorer och i alla branscher. Vanliga arbetsuppgifter är utveckling och konstruktion av program, system och hårdvara, programmering, datadrift, inköp och underhåll av system, utbildning av användare, projektledning, försäljning, strategisk planering av ett företags eller organisations behov av IT-stöd, driftsäkerhet och skydd av information.

Det finns flera olika yrken, roller och funktioner för den som är utbildad inom IT. Ibland ingår flera av dessa roller och funktioner i en tjänst, medan vissa tjänster är mer specialiserade.

ADMINISTRATÖR

(Databasadministratör, IT-administratör, nätverksadministratör, systemadministratör)
Den som är administratör underhåller och sköter driften av hela eller delar av IT-plattformen. En viktig del handlar om att tidigt uppmärksamma tecken på att det är dags att uppgradera.

DATABASSPECIALIST ELLER INFORMATIKER

Vissa specialiserar sig på att bygga upp och förvalta databaser, som hanterar stora mängder med information, såsom artikelarkiv, kundregister och olika former av statistisk data.

Att utveckla ny metodik för att sammanställa, analysera och presentera stora datamängder är centalt för den som är informatiker. Matematiskt skickliga IT-utbildade med kunskaper inom biologiområdet kan exempelvis arbeta som bioinformatiker (Se under Biolog för mer information). Många systemvetare arbetar också som databasspecialister.

DATAINGENJÖR

Ingenjörer utbildade inom IT/data arbetar ofta med konstruktion och utveckling av datorsystem, både när det gäller mjuk- och hårdvara.

DATASÄKERHETSANSVARIG

Datasäkerhet har blivit allt viktigare inom IT-området. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom området.

Arbetet handlar om att analysera vilka risker informationen i datasystemen är utsatta för och ta fram lämpliga säkerhetslösningar för skydd mot dataintrång, backup av data och liknande för att förhindra att en verksamhet utsätts för driftstopp eller att känslig information kommer ut.

DATATEKNIKER ELLER DRIFTTEKNIKER

Datatekniker arbetar ofta med drift och underhåll av en verksamhets IT-plattform. De installerar hård- och mjukvara samt ansvarar för användarstöd och teknisk support.

IT-ARKITEKT

Ansvarar för teknisk design av hela eller delar av ett IT-projekt eller system. De har ofta överblicken och ansvarar för att se till att IT-infrastrukturens olika delar blir en fungerande helhet.

IT-KONSULT

I IT-branschen arbetar många som konsulter, vilket innebär att de arbetar på uppdrag åt olika kunder och ofta i projektform. Projekten kan pågå i allt från några dagar till flera år.

IT-SAMORDNARE ELLER IT-ANSVARIG

En person som har helhetsansvaret för en verksamhets IT-plattform. En sådan ansvarar för att tillfredsställa behovet av IT-stöd, att uppgradera programvaror och vid behov ta fram nya system, antingen genom att själv skapa det eller köpa in det, samt att se till att utrustning i form av datorer och mjukvara finns.

IT-STRATEG

En viktig funktion är att göra analyser av behovet av IT och planerar långsiktigt för utvecklingen av verksamhetens IT-plattform.

PROGRAMMERARE

Programmerare arbetar med att ge datorn de kommandon som behövs för att ge systemet de funktioner som beställaren önskar. Ofta får programmeraren instruktioner från en systemutvecklare som gjort en behovsanalys och en kravspecifikation. Programmeraren avgör i vilken ordning systemet bör byggas och översätter instruktionerna till programmeringsspråk. Det finns många olika språk och programmeraren är ofta specialiserad på några. Utvecklingen går snabbt framåt och det är viktigt att ständigt uppdatera sina kunskaper. Gränsen mellan system utvecklare och programmerare är flytande och många jobar med båda delarna.

TESTLEDARE

En testledare arbetar med testledning och kvalitetssäkring av IT-program eller -system.

UTVECKLARE

Inom IT-området finns många olika typer av utvecklare. Apputvecklare, databasutvecklare, dataspelsutvecklare, webbutvecklare och systemutvecklare är några exempel. De analyserar vilka behov som finns, kommer fram till en fungerande lösning, designar, programmerar och testar samt utbildar användarna.

WEBBDESIGNER

En webbdesigner designar webbplatser eller webbapplikationer.

WEBBMASTER

Som webbmaster sköter man om externa webbplatser och interna så kallade intranät och liknande, genom att ansvara för att servrar fungerar, att hålla reda på informationslänkar, skapa och publicera webbsidor, funktioner och applikationer som användarna efterfrågar.

WEBBREDAKTÖR

En webbredaktör ansvarar för en webbplats innehåll och för att hålla den aktuell. Ofta ingår ansvar för utveckling av webbplatsen och tillhörande applikationer.