Behörighet

För jägmästarprogrammet krävs särskild behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu och på relevant lärosäte för aktuell information.