Behörighet

För jägmästarprogrammet krävs grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 14 / A11. För skogs- och träprogrammet krävs endast grundläggande behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu.