Så mycket tjänar en jägmästare före skatt

Se under Naturvetare.