Utbildning för att bli jägmästare

Jägmästarutbildningen är en yrkesutbildning som är intimt förknippad med skogsbranschen. Utbildningen ger bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla naturresursen skog. De teoretiska studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. Utöver kunskaper om skogens ekologi och skötsel får du kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap.

Utbildningens längd

5 år (300 hp) leder fram till en yrkesexamen som jägmästare på masternivå. 

För dem som är intresserade av en kortare utbildning kan Skogsmästare vara ett alternativ.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter tre terminer på jägmästarutbildningen väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta på en forskarutbildning för att så småningom få en skoglig doktorsexamen.

Här kan du studera

De första tre åren studerar jägmästare på SLU i Umeå, www.slu.se. Under det fjärde och femte året har de även möjlighet att studera i Alnarp eller Uppsala. Det finns också skoglig utbildning på Linnéuniversitetet i Växjö.