Utlandsstudier

För jägmästarstudenter finns goda möjligheter att studera utomlands. Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?

Ja, den internationella titeln för jägmästare är Master of Science in Forestry.