Var och hur kan man arbeta som jägmästare

Jägmästare arbetar ofta i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning eller med miljö och naturvård. De har ofta en tjänst på ledande nivå eller som specialist och en viktig uppgift är att förena olika intressen som produktion, miljö och friluftsliv. 

Jägmästare finns på arbetsmarknadens alla sektorer. Många anställs inom privat sektor, på skogsföretag och inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare. En del jägmästare ägnar sig också åt forskning på framför allt SLU.

Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både på svenska skogsföretag och på utlandsägda bolag och i internationella organisationer. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen.

Vanliga titlar för jägmästare är skogskonsulent (se under skogsmästare), produktionsledare (ansvar för någon del av verksamheten på ett skogsbolag), forskare, virkesköpare (köper in skog från skogsägare) och chef. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 2 500 yrkesverksamma jägmästare.

Du kan läsa mer om vad naturvetare med skoglig kompetens arbetar med på Naturvetarnas webb.