Arbetsmarknaden idag för journalister

Det råder idag mycket hård konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingens Yrkeskompassen