Utbildning för att bli journalist

Idag är journalistutbildning oftast en förutsättning för att få arbete inom branschen. Det finns flera olika former av utbildningar. 

Högskoleutbildning finns på några orter i landet och är antingen inriktad mot journalistikforskning eller mot mer praktiskt arbete inom till exempel etermedia eller tryckta medier. Utbildningen är 3 år och kan byggas på mot en mastersexamen. Det finns även kortare påbyggnadsutbildningar inom högskolan för den som redan har en akademisk examen i ett annat ämne. Mer information kring högskoleutbildningarna finns på Studera.nu.

Inom Yrkeshögskolan erbjuds vissa utbildningar inom mediaområdet, utifrån arbetsgivarnas behov av en viss kompetens som efterfrågas lokalt. Utbildningarna är ett till två år långa. Mer information finns hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Ett antal folkhögskolor utbildar journalister. Ofta är utbildningarna på ett eller två år och specialiserade mot till exempel radio eller foto. Mer information finns på folkhogskola.nu. 

Ett stort antal fristående utbildningsanordnare erbjuder utbildning inom medieområdet. Kontrollera vad som gäller för rätten till studiemedel för dessa utbildningar.

En utbildning inom journalistområdet kan leda fram till många olika yrken utöver journalistik. Många som utbildat sig inom området möter svårigheter när det gäller att etablera sig inom yrkesområdet, och en del hamnar i stället i andra yrken. Till exempel blir många utredare inom offentlig förvaltning, arbetar som informatörer eller går vidare och arbetar med webbutveckling i någon form.