Arbetsmarknaden idag för jurister

För nyexaminerade: Idag balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb).
För erfarna: Idag liten konkurrens om jobben (det finns fler jobb än utbildade).

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter