Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar. För juristutbildningen gäller områdesbehörighet 1. För andra utbildningar med juridisk inriktning varierar antagningskriterierna .Se information om behörighet på Studera.nu.

Titta närmare på kraven för respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.