Jobba i Sverige med en utländsk juristexamen?

Jurist är ett reglerat yrke i Sverige. Det betyder att en jurist med utländsk examen som vill arbeta på samma villkor som någon med en svensk examen måste skaffa en svensk examen. Om du vill bli domare, advokat eller åklagare måste du ha svensk examen. Stockholms Universitet erbjuder en kompletteringsutbildning för personer med utländsk juristexamen. Läs mer på här.

Notarietjänstgöring

Notarietjänstgöring innebär att du gör praktik i en domstol under två år. Det kallas för att sitta ting. För att kunna sitta ting krävs en juristexamen. Du sitter ting vid tingsrätt eller länsrätt. Du måste ha en juristexamen för att få göra notarietjänstgöring.

Advokat

För att få kalla sig advokat krävs att du är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Ett medlemskap förutsätter att du är bosatt i ett EES-land, har svensk juristexamen eller motsvarande utbildning från ett EES-land och erfarenhet och goda omdömen från fem års arbete som jurist.

Domare och åklagare

För att bli åklagare eller domare måste du ha en juristexamen, svenskt medborgarskap och ha gjort notarietjänstgöring.

Kronofogde

För att bli kronofogde måste du ha juristexamen, svenskt medborgarskap och ha gjort notarietjänstgöring eller ha genomgått den praktik som Skatteverket arrangerar.

Bedömning av din utländska utbildning

UHR bedömer vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.
Läs mer på www.uhr.se