Så mycket har en jurist i lön före skatt

  • Ingångslön (median) för nyexaminerade: 28 000 kronor/månad
  • Medianlön 10 år efter examen: 39 180 kronor/månad
  • Medianlön 20 år efter examen: 49 800 kr/månad

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.