Utlandsstudier

Det finnas vanligtvis goda möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Det finns även ideella organisationer som samordnar praktik och andra mer praktiska utbyten under studietiden. Efter genomförd kandidatutbildning finns möjlighet till mastersutbildning utomlands, kontakta det lärosäte du vill läsa vid för mer information.