Utbildning för att bli kemist

De två första åren på ett kemiprogram läser du grundläggande kurser i kemi och matematik. Därefter specialiserar du dig inom de inriktningar som intresserar dig. Det finns stor möjlighet att bredda din kemiutbildning med studier i andra ämnen såsom juridik, affärskunskap, entreprenörskap eller marknadsföring.

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Analytisk kemi, biokemi, läkemedelskemi, materialkemi, kvantkemi, miljökemi, fysikalisk kemi, organisk och oorganisk kemi är exempel på inriktningar inom kemin. En populär inriktning som ger stor kunskap om kemiska analysmetoder är forensik. Det är vanligt att kemister läser vidare på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Se www.studera.nu