Utbildning för att bli kemist

Se www.studera.nu

Utbildningens längd

Se under Naturvetare.

Inriktningar & vidareutbildning

Analytisk kemi, biokemi, läkemedelskemi, fysikalisk kemi, kvantkemi, läkemedelskemi, miljökemi, strukturkemi, organisk och oorganisk kemi är exempel på inriktningar inom kemin. En populär inriktning som ger stor kunskap om kemiska analysmetoder är forensik. Forensiker arbetar på Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Det är vanligt att kemister läser vidare på en forskarutbildning.

Här kan du studera

Se www.studera.nu