Var och hur arbetar en kemist

I alla verksamheter där kemiska ämnen eller produkter framställs, utvecklas eller används behövs kemister. Kemister är experter på laborativa analyser och undersökningar. Kemister effektiviserar och utvecklar hanteringen av kemiska produkter och kemikalier. Kemister arbetar också ofta med patentansökningar, samt håller koll på de lagar och restriktioner som gäller för hanteringen av kemiska ämnen och produkter.

En tredjedel av kemisterna arbetar idag inom tillverkningsindustrin. Kemisk industri, petroleum- och pappersmassaindustrin är några exempel. Vanliga uppgifter är forskning och produktutveckling inom exempelvis livsmedels-, läkemedels- och bioteknikbranschen. Andra kemister arbetar som miljökonsulter. Myndigheter, som till exempel Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket, är också stora arbetsgivare för kemister.

För kemister är det ofta en fördel att bredda sin utbildning genom att läsa exempelvis marknadsföring, ekonomi, kommunikation eller juridik. Vanliga titlar för kemister är forskare, kemist, analytisk kemist (undersöker vilka ämnen ett prov innehåller), doktorand och projektledare. Det finns cirka 8 000 yrkesverksamma kemister i Sverige.

SJUKHUSKEMIST

Sjukhuskemister är experter på klinisk kemi och arbetar på sjukhusens laboratorier. De är ett stöd till den laborativa personalen när det gäller bland annat felsökning och kvalitetssäkring, samt ägnar sig åt utveckling och implementering av nya metoder inom laboratoriediagnostik. Sjukhuskemister har kompetens inom både kemi och medicin. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 200 sjukhuskemister i Sverige. Mer info: http://sjukhuskemisterna.se/

Du kan läsa mer om arbetsmarknaden för kemister på Naturvetarnas webb.