Har du en utländsk kiropraktorexamen?

Din utländska examen är giltig i Skandinavien och övriga Europa i enlighet med EUs Yrkeskvalifikationsdirektiv. Examen från ett godkänt lärosäteär även giltig i stora delar av övriga världen där kiropraktor är ett reglerat yrke.

I Sverige är yrkestiteln kiropraktor skyddad och får endast användas av den som har legitimation eller gör sin praktiska tjänstgöring. Du ansöker om legitimation hos Socialstyrelsen.

Om du är utbildad i ett EU-land eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen. Där görs en bedömning av din utbildning eller yrkesbehörighet innan du kan få din legitimation. 

Om du har utbildat dig i ett land utanför EU eller i något av länderna som nämns ovan, har legitimationsprocessen några flera steg. Innan du kan ansöka om legitimation så ansöker du om att få din utländska utbildning prövad och genomgår en kurs i samhälls- och författningskunskap som ger dig sju högskolepoäng. Kursen i samhälls- och författningskunskap gör du enligt Socialstyrelsens anvisningar. Läs mera om processen på Socialstyrelsens hemsida . Praktiktjänstgöring är densamma för alla nyutbildade kiropraktorer.