Så mycket tjänar en kiropraktor före skatt

  • Ingångslönen under praktiktjänstgöringen är cirka 29 500 kr per månad.
  • Inkomstmöjligheterna är mycket goda men varierar beroende på egen arbetsinsats då de flesta leg. kiropraktorer arbetar som egenföretagare.  Medianinkomsten efter 10 år är cirka 44 000 kr per månad.