Utbildning för att bli kiropraktor

Utbildningen omfattar både teoretiska ämnen och praktiska moment. Huvudämnena är bland annat anatomi, fysiologi, biokemi, biomekanik, neurologi, ortopedi, reumatologi, patologi, radiologi, diagnostik och forskningsmetodik.

I utbildningen ingår även handledd praktisk tjänstgöring i form av patientundersökning och behandling i lärosätets regi.

När du erhållit din examen påbörjar du din ettåriga praktiktjänstgöring där nio månader sker under en legitimerad kiropraktors handledning och tre månader inom svensk hälso- och sjukvård.

Du söker legitimation hos Socialstyrelsen, särskilda regler gäller för den som är utbildad i utlandet. Kiropraktor en skyddad yrkestitel.

Kiropraktorutbildningens längd

Utbildningen är vanligtvis fem år. En akademisk examen (master-/magisterexamen) från ett europeiskt universitet ger dig då 300 högskolepoäng (ECTS). I Sverige finns utbildningen vid Skandinaviska kiropraktorhögskolan i Solna. Utbildningen ger inga högskolepoäng.

Här kan du studera till kiropraktor

De mest närliggande utbildningarna till legitimerad kiropraktor med akademisk examen finns i Danmark och Storbritannien. Universitetsutbildningen i Danmark är dessutom den enda kiropraktorutbildningen som är statligt finansierad, vilket betyder att man inte betalar kursavgifter. På www.lkr.se/utbildning kan du läsa mer om akademiska utbildningar till kiropraktor.

Information om utbildningen vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan hittar du här www.kiropraktik.edu

Centrala Studiestödsnämnden (CSN) beviljar studiemedel för kiropraktorstudier, såväl i utlandet som i Sverige. Vänd dig till CSN för mer information.

Inriktningar och vidareutbildning inom kiropraktik

Som kiropraktor finns det möjlighet att vidareutbilda sig inom många områden så som neurologi (läran om nervsystemet), ortopedi, idrottsmedicin, pediatrik (behandling av barn) och radiologi (hur man läser röntgenbilder). Dessa utbildningar och kurser erbjuds kontinuerligt både i Sverige och utomlands.

Efter fullföljd master-/magisterutbildning finns även möjligheten att forska vidare inom området och ta en doktorsexamen. Just nu finns det ett flertal kiropraktorer i Sverige som valt denna väg.