Lön före skatt inom kommunikationsyrken

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor.

Medellönen för nyexaminerade är 26 000 kr. 10 år efter examen är medellönen 35 300 kr och 20 år efter examen  är den ca 40 000 kr.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.