Lön före skatt inom kommunikationsyrken

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och den enskildes kompetens och erfarenhet. Löneutvecklingen skiljer sig också mellan olika arbetsmarknadssektorer, det vill säga om du är anställd inom offentlig eller privat sektor. Medianlönen för de som examinerades efter 2015 var 30 719 kr per månad. Medianen ca 10 år efter examen är 36 400 kronor och medianen ca 20 år efter examen 39 000 kronor.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.