Var och hur kan man arbeta med kommunikationsyrken

Copywriter

På kommunikationsbyråer arbetar många som copywriters som skriver texter eller som formgivare av bild och text, eller av en produkt. Se Copywriter

Informatör/kommunikatör

Som kommunikatör kan du arbeta på företag, inom organisationer, i kommuner, för riksdagen, inom landstinget eller på en myndighet. Kommunikatörer arbetar oftast på informations-, kommunikations- eller marknadsavdelningen. På dessa avdelningar kommunicerar man med omvärlden i syfte att skapa eller bevara kunder eller brukare. Kommunikatören har i uppgift att förmedla organisationens budskap och varumärke samt att sprida information till samhällets medborgare och till media. På en mindre arbetsplats är kommunikatören ofta ensam i sin yrkesroll och ingår då inte i någon avdelning. Kommunikatören arbetar även med att informera om förändringar och händelser som berör organisationen, både internt bland anställda och externt, till media och journalister. De arbetar strategiskt med organisationers budskap för att påverka mottagarnas bild av organisationen och arbetar dessutom också med organisationens relationer. De är kunniga i hantverket att skapa en kampanj och ta den från idé till verklighet. Kommunikatörer arbetar även med att utveckla medarbetarnas kommunikativa förmåga.

PR-konsult

PR står för public relations och som namnet avslöjar har en PR-konsult hand om relationerna med omvärlden. En PR-konsult hjälper organisationer och företag att bygga relationer och kommunicera budskap och åsikter till allmänheten och beslutsfattare. De arbetar på uppdrag åt kunder som vill ha hjälp med att få publicitet eller med att påverka politiska beslut, till exempel genom en kampanj i digitala kanaler. På en PR- eller kommunikationsbyrå arbetar ofta art directors (AD), creatives, projektledare/kundansvarig, copywriters, planners, pr-konsulter, produktionsledare och grafiska formgivare. AD och creatives jobbar med konceptutveckling och är ofta ansvariga för bildidéer och utformning, copywritern arbetar med texterna, plannern med kund och målgruppsunderlag, formgivaren med den visuella utformningen och projektledaren/kundansvarig håller samman hela arbetet samt kommunicerar med kunden. Produktionsledaren är projektledarens högra hand och ser till att projekten håller tidsplanen.

Pressekreterare

Pressekreterare kan arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn. Deras främsta uppgift är att sköta kontakterna med massmedia och se till att "rätt" bild av organisationen förmedlas. Arbetet kan till exempel bestå i att försöka få debattartiklar publicerade eller att få en tidning att skriva om ett visst ämne, antingen genom att förse dem med en ny rapport eller genom att erbjuda dem en intervju med organisationens ledare. En pressekreterare kan även ha ansvar för den långsiktiga planeringen av hur organisationen syns i media.

Marknadsförare

se Marknadsförare

Projektledare

se Projektledare

Webbredaktör

se IT-yrken