Arbetsmarknaden för konstnärer

Idag råder stor konkurrens om jobben för konstnärer.

Arbetsmarknaden enligt Konstlistan.se