Konsumentvägledare

Konsumentvägledare ger råd och information till allmänheten i olika konsumentfrågor, som exempelvis kring kundens rättigheter vid köp av varor eller tjänster.

Kort om konsumentvägledare

En konsumentvägledare kan också ge rådgivning kring hushållsekonomi och hjälpa till med att göra upp en hållbar budget. I detta ingår även att se över avtal med elleverantörer, telebolag och försäkringsbolag för att hålla kostnaderna nere.

Även skuldrådgivning kan ingå som en del av arbetet. I rådgivning av budget- och skuldfrågor är det fördelaktigt att även ha kunskaper i psykologi. I de flesta kommuner finns särskilda budget- och skuldrådgivare.

Vanliga utbildningar är Beteendevetare, Socionom, Civilekonom/Ekonom, Jurist och Samhällsvetare.


 

Akademikerförbundet SSR är Sacos expert på sociala yrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Akademikerförbundet SSR

www.akademssr.se