Kulturproducent

Att vägleda nyfikna slöjdare för att hitta rätt material till den nya smörkniven eller att skriva intrigen till ett nytt dataspel - spännvidden är stor under paraplyet kulturproduktion.

Kort om kulturproducent


Som kulturproducent kan du vara såväl producent som förmedlare och rådgivare i frågor som rör kultur. Din uppgift kan vara att skapa kontaktytor mellan kulturproducenter och kulturkonsumenter, exempelvis genom att vara ansvarig producent för en musikfestival. Spännvidden är stor under paraplyet kulturproduktion och inkluderar allt från att hjälpa slöjdare med rätt material till smörkniven till att skriva intriger för dataspel.

Det finns många utbildningsvägar inom kulturproduktionsområdet. Utbildningarna tar mellan tre och fem år och du kan välja att enbart studera humaniora eller att kombinera det med studier inom andra ämnesområden, till exempel från samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga fakultet.

Jobbet


Hur är lönen för kulturproducenter?

Lönenivån varierar beroende på tjänstens svårighetsgrad och personens kompetens och erfarenhet.

Finns det jobb för kulturproducenter?

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben. Det betyder att det finns fler utbildade än jobb, därför kan det ta tid att få sin första anställning.
  • För erfarna: Stor konkurrens om jobben.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter

Utbildning


Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med sådana program, så kallade mastersprogram.

Det finns många vägar till arbete inom kulturproduktionsområdet, vissa har en akademisk utbildning, främst inom humaniora, andra har studerat inom yrkeshögskolan eller har en konstnärlig utbildning i botten.

Hemslöjdskonsulenter utbildas vid utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

Utbildningens längd

Utbildningarna tar mellan 3-5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområden, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet.

Yrkeshögskoleutbildningar inom området är ofta mellan 1 och 2 år.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.nu för att läsa mer

Behörighet

Ofta krävs enbart grundläggande behörighet men vissa utbildningar har högre krav. Se vilka antagningskrav som gäller på Studera.nu. 

Utlandsstudier

De flesta universitet och högskolor har utbyten med lärosäten runt om i världen.


 

DIK är Sacos expert som kulturyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.