Kulturproduktion

Att vägleda nyfikna slöjdare för att hitta rätt material till den nya smörkniven eller att skriva intrigen till ett nytt dataspel - spännvidden är stor under paraplyet kulturproduktion.

Gemensamt är en vilja att förmedla och skapa kulturupplevelser för sig själv och för andra. Vissa arbetar främst med att möjliggöra eller underlätta mötet mellan den som skapar och dess publik. Andra är mer involverade i själva skapandeprocessen.

Var och hur arbetar en kulturproducent

Utbildning för att bli kulturproducent

Behörighet

Utlandsstudier

Så mycket har en kulturproducent i lön

Arbetsmarknaden idag för kulturproducenter

Sacoförbund och källa

DIK är Sacos expert som kulturyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.