Utbildning för att bli kulturproducent

Utbildningar inom humaniora ges ofta som kurser där studenten själv syr ihop sin utbildning. På avancerad nivå är det vanligare med sådana program, så kallade mastersprogram.

Det finns många vägar till arbete inom kulturproduktionsområdet, vissa har en akademisk utbildning, främst inom humaniora, andra har studerat inom yrkeshögskolan eller har en konstnärlig utbildning i botten.

Hemslöjdskonsulenter utbildas vid utbildningen Ledarskap i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet.

Utbildningens längd

Utbildningarna tar mellan 3-5 år. Studenter väljer mellan att antingen enbart studera humaniora eller att kombinera med studier inom andra ämnesområden, ofta från samhällsvetenskaplig eller naturvetenskaplig fakultet.

Yrkeshögskoleutbildningar inom området är ofta mellan 1 och 2 år.

Här kan du studera

De flesta universitet och högskolor har kurser och program inom området. Gå in på www.studera.nu för att läsa mer