Var och hur arbetar en kulturproducent

Kulturförmedlare

Kulturförmedlarens arbetsområde är stort och kompetensen är användbar på hela arbetsmarknaden. Vanligast är att arbeta inom offentlig sektor, exempelvis inom kulturförvaltningen. Där jobbar du med en blandning av programverksamhet, utställningsprojekt och resursfördelning. 

Kulturförmedlare arbetar även på förlag, studieförbund, kulturstiftelser och andra organisationer inom privat sektor. Arbetsuppgifterna är varierande och består av projektledning inom olika kultursatsningar, ansvar för programverksamhet inom musik, teater, film, bildkonst och dans, pedagogiska visningar och föreläsningar inom olika konstformer och informationsverksamhet. Arbetet innefattar allt från strategi till produktion.

Kulturförmedlare har bland annat som uppgift att hitta kontaktytor för kulturproducent och kulturkonsument för att underlätta och utöka möten dem emellan. Som kulturförmedlare analyserar du förutsättningarna för möten mellan publik och konst och kultur. Med utgångspunkt ur analysen gör du relevanta prioriteringar utifrån exempelvis kulturpolitisk agenda. Kulturförmedlaren kan ha flera roller, exempelvis producent, konsulent eller pedagog.

Hemslöjdskonsulent

Som hemslöjdskonsulent arbetar du med slöjdare på alla nivåer, från barns första kontakt med slöjd till yrkesverksamma slöjdare. Du samordnar slöjdverksamhet och förmedlar kunskaper om material, redskap och tekniker samt tipsar om slöjdutställningar och var slöjdprodukter säljs.

I varje län finns det två eller flera hemslöjdskonsulenter. Ansvaret är uppdelat mellan hårdslöjd, trä och metall, och textilslöjd. Länshemslöjdskonsulenter arbetar utifrån det egna länets traditioner och behov för att hemslöjden ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren. Detta sker genom information och pedagogisk verksamhet för att stimulera och väcka intresse för hemslöjdsverksamhet. Barn och unga är en viktig målgrupp. Läs mer på www.nfh.se

Konsulent dans, teater, konst, med flera

Som konsulent arbetar du för att främja, stärka och utveckla det professionella kulturlivet inom ditt område, som kan vara till exempel dans, teater eller konst. Din roll är att främja människors möjlighet till att möta professionellt kulturutövande och att sprida t.ex. dans som konst- och uttrycksform. Vanligast är att du arbetar för en region eller en större kommun och har som uppgift att förverkliga kulturpolitikens visioner.

Konsulenten arbetar även med att skapa bättre förutsättningar för kulturutövare och konstnärer att verka lokalt och regionalt genom att koordinera kompetensutveckling och projekt samt såväl nationella som internationella samarbeten.

Som konsulent inom kulturområdet samarbetar du även med andra aktörer för att stödja och utveckla kulturområdet på olika sätt.

Konsulenten arbetar med att informera, anordna kompetensutveckling, ibland förmedla föreställningar och kontakter med pedagoger och är en resurs för professionella kulturarbetare som dansare, koreografer, skådespelare och konstnärer.

En viktig del i arbetet är att skapa kanaler mellan den breda basen med amatörverksamhet, skolan, inom föreningslivet och det professionella kulturlivet med institutioner, ensembler och fria utövande kulturarbetare.