Vad arbetar en kyrkomusiker med?

Kyrkomusikerns främsta instrument är orgeln, men de behöver också vara duktiga pianister. Kyrkomusiker spelar och leder församlingssången vid kyrkans olika aktiviteter - gudstjänster, dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. De väljer psalmer och annan musik, ofta i samarbete med prästen och med brudpar eller anhöriga. Som kyrkomusiker leder man också kyrkans körer, ofta både barn-, ungdoms- och vuxenkörer. Många kyrkomusiker ger lektioner i piano- och orgelspel.

Inom Svenska kyrkan kan man som kyrkomusiker arbeta som organist eller kantor. Organisterna är högskoleutbildade, medan kantorerna vanligtvis har en folkhögskoleutbildning.
Som kyrkomusiker ordnar man musikgudstjänster och konserter i kyrkan och är den som engagerar solister, andra musiker och sångare.

Kyrkomusiker ägnar mycket tid åt förberedelser; övar på orgel och piano, väljer körrepertoar, tar fram texter och noter, väljer musik och sätter ihop konsertprogram. De deltar även i personalsammankomster och andra samlingar med övriga församlingsarbetare.

Man bör vara utåtriktad och intresserad av människor. Samarbets- och organisationsförmåga är andra värdefulla egenskaper.

Som kyrkomusiker är man en viktig del av församlingsarbetet, inte minst i barn- och ungdomsverksamheten, och man samarbetar med andra kyrkomusiker, präster, diakoner och församlingspedagoger.