Behörighet

Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Bi 2, Fy 2, Ke 2 och Ma 4 (områdesbehörighet A13) eller motsvarande Bi B, Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13).Se information om behörighet på Studera.nu.
Kolla med respektive högskola eller universitet då variationer kan förekomma.