Har du en utländsk läkarexamen?

Legitimationen är ett uttryck för att en läkare står under samhällets tillsyn och har tillräckligt hög kompetens för att utöva yrket. Om läkaren brister i omdöme eller kompetens har samhället möjlighet att begränsa möjligheten att förskriva läkemedel eller dra in legitimationen.

Om du har utbildat dig till läkare i ett annat EU-land eller Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, godkänner Socialstyrelsen din legitimation och ger dig svensk läkarlegitimation. Det gäller också specialistbevis, om specialiteten från utbildningslandet också finns i Sverige. Socialstyrelsen kräver inte att du ska kunna svenska utan det ska din arbetsgivare bedöma. Läs mer på socialstyrelsens hemsida. 

Du som är utbildad i ett land utanför EU/EES måste komplettera utbildningen. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Om du vill har mer information om legitimation finns det på Sveriges läkarförbunds hemsida.