Så mycket har en läkare i lön före skatt

Alla läkare omfattas av ett individuellt lönesystem och förhandlar själva om sin lön vid anställningen.

Eftersom lönen är individuell och differentierad varierar lönerna mellan individer beroende på individuella meriter och färdigheter men även p.g.a. andra faktorer som marknadskrafter.

Medianlönen år 2015 var för AT-läkare 30 900 kr per månad och för ST-läkare 43 200 kr per månad. Färdiga specialistläkare hade en medianlön på 59 000 kronor per månad och överläkare 71 100 kr per månad.

Därutöver tillkommer för de flesta läkare ersättning för jour- och beredskapstjänstgöring.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.