Utlandsstudier

Det går att utbilda sig till läkare utanför Sverige. Många läser en eller ett par terminer utomlands och en del läser hela utbildningen utomlands. I många EU-länder innebär läkarexamen även att läkaren blir legitimerad och då kan man utan kompletteringar få svensk läkarlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Med läkarexamen från ett annat EU/ EES-land som också har krav på praktisk tjänstgöring för legitimation krävs fullgjord AT/motsvarande antingen i utbildningslandet eller i Sverige för att få svensk legitimation. Om läkaren har läkarexamen/legitimation från ett land utanför EU/EES krävs vissa kompletteringar för att få svensk läkarlegitimation.