Var och hur kan man arbeta som läkare

Det finns idag ca 43 000 yrkesverksamma läkare i Sverige. Varje år utexamineras ca 1400 läkare från de sju universitet i Sverige som har läkarutbildning. Ca 3000 svenska studenter läser dessutom till läkare på utländska universitet.

Flertalet läkare i Sverige (ca 80 procent) är anställda av landsting och kommuner vid sjukhus och vårdcentraler. Övriga är till exempel privatpraktiserande läkare, företagsläkare och läkare inom forskning och undervisning. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare. Som färdig specialistläkare arbetar man inom någon av de 63 specialiteter som finns i Sverige. De största specialiteterna är allmänmedicin, internmedicin, psykiatri, kirurgi.

Läkarutbildningen är också en bra grund för en yrkeskarriär inom läkemedelsindustrin, miljö och hälsovårdsarbete och hälso- och sjukvårdsadministration.