Landskapsarkitekt

Som landskapsarkitekt kan du påverka utformningen av utomhusmiljöer och offentliga platser så som parker, torg, gator och friluftsområden.

Du arbetar med gestaltning, planering och förvaltning av samhället, staden och det omgivande kultur- samt naturlandskapet. 
Landskapsarkitekter tar hänsyn till ekologiska, funktionella och estetiska aspekter och väger samman dem med människans relation till sin omgivning. Genom att ha en kännedom av dessa olika perspektiv har landskapsarkitekten en betydelsefull roll i skapandet av ett hållbart samhälle. Landskapsarkitekten kan både arbeta i närmiljön på detaljnivå eller stora samhälleliga förändringsprocesser. Arbetsuppgifterna kan innebära att designa nya bostadsområden eller ta fram riktlinjer för hela stadens grönområden

Var och hur kan du arbeta som landskapsarkitekt?

Hur utbildar du dig till landskapsarkitekt?

Behörighet

Utlandsstudier

Jobba i Sverige med en utländsk landskapsarkitektexamen

Jobba utomlands med din Svenska arkitektexamen

Arbetsmarknaden

Hur mycket tjänar en landskapsarkitekt före skatt?

Sveriges Arkitekter är Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Sveriges Arkitekter

www.arkitekt.se