Arbetsmarknaden

För nyexaminerade är det balans på arbetsmarknaden då det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade. Läs om jobbchanserna om fem år i Sacos arbetsmarknadsprognos Framtidsutsikter.

Vi befinner oss i en högkonjunktur vilket betyder att det för tillfället ser väldigt bra ut för yrkena inom samhällsbyggnadssektorn.