Arbetsmarknaden idag

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden (det finns ungefär lika många jobb som det finns utbildade).