Var och hur kan du arbeta som landskapsarkitekt?

Landskapsarkitekter har en bred arbetsmarknad. Du kan vara anställd på arkitektkontor och i konsultföretag, i kommuner, på länsstyrelser eller i andra regionala verksamheter och statliga myndigheter. Du kan också driva eget företag; ensam, som delägare eller med anställda.