Var och hur kan du arbeta som landskapsarkitekt?

Landskapsarkitekter är ofta privatanställda i arkitektföretag eller tekniska konsultföretag. Där arbetar de som konsulter med planering, projektering och utredningar. En del driver även egen verksamhet. Det finns också landskapsarkitekter i kommuner, på statliga verk och myndigheter, som till exempel Trafikverket och Naturvårdsverket.