Hur och var kan man arbeta som landskapsarkitekt?

Landskapsarkitekter är ofta anställda i arkitektföretag eller tekniska konsultföretag där de arbetar som konsulter med planering, projektering och utredningar. En del driver egen verksamhet. Det finns också landskapsarkitekter i kommuner, på statliga verk och myndigheter, som till exempel Trafikverket och Naturvårdsverket.