Hur utbildar man sig till landskapsarkitekt?

Om du vill bli landskapsarkitekt läser du på Ultuna utanför Uppsala eller Alnarp mellan Malmö och Lund. Båda tillhör SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Landskapsarkitektutbildningen är 300 högskolepoäng, det vill säga femårig. Tre månaders obligatorisk praktik ingår i utbildningen.

Utbildningen kombinerar konstnärlig formgivning med samhällsplanering och naturvetenskap. Huvudinriktningar i utbildningen är planering, förvaltning och projektering. Undervisningen är delvis projektinriktad och man arbetar med allt från naturreservat och kulturlandskap till stadens gator, torg och parker. Antagningen görs på betyg eller högskoleprov. 

Varje år antas ca 120 landskapsarkitektstuderande, 60 på Alnarp och 60 på Ultuna. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.