Hur utbildar du dig till landskapsarkitekt?

Om du vill bli landskapsarkitekt läser du på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Ultuna utanför Uppsala eller Alnarp mellan Malmö och Lund. Landskapsarkitektutbildningen är 300 högskolepoäng, det vill säga femårig. Tre månaders obligatorisk praktik ingår i utbildningen. Efter att ha läst hela yrkesprogrammet är du berättigad en yrkesexamen. Det finns flera fort- och vidareutbildningar samt fristående kurser inom konst, design och arkitektur vid Sveriges högskolor och universitet. Ett flertal landskapsarkitekter doktorerar och forskar vid SLU eller vid andra lärosäten. 

Utbildningen kombinerar konstnärlig formgivning med samhällsplanering och naturvetenskap. Huvudinriktningar i utbildningen är planering, förvaltning och projektering. Undervisningen är delvis projektinriktad och du arbetar med allt från naturreservat och kulturlandskap till stadens gator, torg och parker. I den dagliga studierna varvas teoretisk och praktisk undervisning. 

Varje år antas ca 120 landskapsarkitektstuderande, 60 st på Alnarp och 60 st på Ultuna. Alla utbildningar i Sverige ger möjlighet till utlandsstudier/utbytesstudier under en eller två terminer.