Jobba i Sverige med en utländsk landskapsarkitektexamen

Landskapsarkitektyrket är inte en skyddad titel i Sverige. Det betyder att det är fritt fram för vem som helst att kalla sig arkitekt. Arbetsgivare förväntar sig dock att du har minst en kandidatutbildning men du anses vara färdig med studierna först efter fem år. Som komplement till yrkesexamina i Sverige har Sveriges Arkitekters yrkestitlar. De fungerar istället som ett intyg på din utbildning och erfarenhet. Yrkestitlarna är skyddade varumärken och får endast användas av de som fått Sveriges Arkitekters erkännande. 

Om du vill bli medlem i Sveriges Arkitekter måste du ha minst en kandidatexamen (tre års studier) som landskapsarkitekt på en arkitekturskola i Sverige eller på utländsk utbildning som motsvarar den svenska. Din utländska utbildning måste alltså motsvara de krav som Sveriges Arkitekters invalsnämnd har som grund för inval av ny medlem som i sin tur grundar sig på Högskoleverkets bedömningar av utländska utbildningar. Om högskoleverket bedömer att din utbildning motsvarar en svensk arkitektutbildning kvalificerar detta dig för ett medlemskap i Sveriges Arkitekter. Innan ansökan om medlemskap i Sveriges Arkitekter ska eventuell utländsk utbildning värderas av Universitets- och Högskolerådet. Om utbildningen inte skulle vara godkänd, men du kan visa upp en lång erfarenhet inom yrket kan särskild ansökan prövas av Sveriges Arkitekters invalsnämnd. 

Ansökan om medlemskap finns på Sveriges Arkitekters hemsida. Där kan du också läsa mer om medlemsfördelar och medlemsavgifter. För företagare erbjuder Sveriges Arkitekter också anslutning till ArkitektService.