Jobba utomlands med din svenska landskapsarkitektexamen

Gemensamt för alla arkitektyrken är att det finns goda möjligheter till en internationell karriär. För att arbeta som landskapsarkitekt inom EU underlättar det om du gått en utbildning som uppfyller EU:s direktiv för yrkeskvalifikation. Arkitektutbildningarna på SLU i Ultuna och Alnarp gör det. Dessa direktiv kräver att du har fullföljt hela programmet. Om du har en separat kandidat- och masterexamen kan det alltså vara så att du inte anses vara yrkeskvalificerad och därmed inte berättigad att registrera dig som arkitekt i utlandet. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att när du är i början på din karriär och därmed inte innehar en senior roll med projektledningaansvar etc. brukar det inte vara några problem att få jobb trots att man inte blivit berättigad en registering. Det är alltså som mest relevant att ha detta i åtanke om du har som mål att arbeta internationellt genomgående under hela din karriär.