Landskapsingenjör

Vill du bidra till att göra våra utomhusmiljöer vackra och funktionella? Landskapsingenjörer arbetar med att anlägga och förvalta exempelvis parker, lekplatser, kyrkogårdar och bostadsgårdar.

Senast uppdaterad: Tisdag 6 sep 2022

Kort om landskapsingenjör


Som landskapsingenjör kan du precis som landskapsarkitekten arbeta med gestaltning och planering av utemiljöer, men med möjlighet att fokusera lite mer på projektering och planering av själva byggandet. Landskapsingenjören har ofta en arbetsledande roll och kommuner, fastighetsföretag, kyrkogårdar, golfbanor och trädgårdsföretag är vanliga arbetsgivare.

Landskapsingenjörsprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen med vattenbyggnad, landskapsvård eller kyrkogårdsförvaltning som valbara inriktningar.

Jobbet


Lönen

De flesta landskapsingenjörer inom Naturvetarna tjänade år 2021 mellan 30 000 och 53 000 kr per månad (medianlön 39 000 kr per månad). Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för landskapsingenjörer?

  • För nyexaminerade: Stor konkurrens om jobben. Det finns fler utbildade än jobb.
  • För erfarna: Stor konkurrens.

Det är extra svårt att få jobb i södra Sverige och under vinterhalvåret.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom trädgård.

Vad jobbar landskapsingenjörer med?

Landskapsingenjörer arbetar framför allt med att anlägga och sköta olika typer av utomhusmiljöer. Att upprätta skötselplaner och arbeta för att hållbarhetsaspekterna kommer in redan vid anläggningen är viktiga uppgifter. Landskapsingenjören kan också jobba med försäljning av exempelvis marksten och lekredskap, eller som konsulter för exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Landskapsingenjörer arbetar ofta som arbetsledare på kommuner, fastighetsföretag, kyrkogårdar, golfbanor eller trädgårdsföretag. Vanliga befattningar är landskapsingenjör, arbetsledare, projektledare, ingenjör och trädgårdsmästare. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 500 yrkesverksamma personer som är landskapsingenjörer eller har liknande kompetens.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbetsmarknaden inom trädgård.

Utbildning


Landskapsingenjörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med utomhusmiljöer i stadsmiljö. Utbildningen har en teknikbiologisk huvudinriktning med stora inslag av ekonomi, ledarskap och organisationskunskap. Du får även kunskaper om hur byggprocessen fungerar, från skiss till upphandlingsunderlag.

Utbildningens längd

Efter 3 år (180 hp) kan du ta ut en yrkesexamen som landskapsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Under det tredje året läser du valfria kurser. Du kan inrikta dig mot till exempel vattenbyggnad, landskapsvård eller kyrkogårdsförvaltning. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Det finns också viss möjlighet att fortsätta på en forskarutbildning. Läs mer på www.slu.se

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se

Behörighet

Se information om behörighet på SLUs webbplats.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se