Landskapsingenjör

Vill du bidra till att göra våra utomhusmiljöer vackra och funktionella? Landskapsingenjörer arbetar med att anlägga och förvalta exempelvis parker, lekplatser, kyrkogårdar och bostadsgårdar.

Kort om landskapsingenjör


Som landskapsingenjör kan du precis som landskapsarkitekten arbeta med gestaltning och planering av utemiljöer, men med möjlighet att fokusera lite mer på projektering och planering av själva byggandet. Landskapsarkitekten har ofta en arbetsledande roll och bland arbetsgivarna märks kommuner, fastighetsföretag, kyrkogårdar, golfbanor och trädgårdsföretag.

Landskapsingenjörsprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen och du kan bland annat välja vattenbyggnad, landskapsvård eller kyrkogårdsförvaltning som inriktning.

Jobbet


Lönen

Nyexaminerade landskapsingenjörer inom Naturvetarna hade 2018 en medianlön på drygt 29 000 kr per månad och 10-år efter examen var lönen  38 700 kr per månad. Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

Jämför med andra löner

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för 36 olika utbildningar.

Finns det jobb för landskapsingenjörer?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Det är svårare att få jobb i södra Sverige och under vinterhalvåret.

Prognoser om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade inom trädgård.

Vad jobbar landskapsingenjörer med?

Landskapsingenjörer arbetar framför allt med att anlägga och sköta olika typer av utomhusmiljöer. Att upprätta skötselplaner och arbeta för att hållbarhetsaspekterna kommer in redan vid anläggningen är viktiga uppgifter. Landskapsingenjören kan också jobba med försäljning av exempelvis marksten och lekredskap, eller som konsulter för exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Landskapsingenjörer arbetar ofta som arbetsledare på kommuner, fastighetsföretag, kyrkogårdar, golfbanor eller trädgårdsföretag. Vanliga befattningar är landskapsingenjör, arbetsledare, projektledare, ingenjör och trädgårdsmästare. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 500 yrkesverksamma personer som är landskapsingenjörer eller har liknande kompetens.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbetsmarknaden inom trädgård.

Utbildning


Landskapsingenjörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med utomhusmiljöer i stadsmiljö. Utbildningen har en teknikbiologisk huvudinriktning med stora inslag av ekonomi, ledarskap och organisationskunskap. Du får även kunskaper om hur byggprocessen fungerar, från skiss till upphandlingsunderlag.

Utbildningens längd

Efter 3 år (180 hp) kan du ta ut en yrkesexamen som landskapsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Under det tredje året läser du valfria kurser. Du väljer själv om du vill inrikta dig mot till exempel vattenbyggnad, landskapsvård eller kyrkogårdsförvaltning. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Det finns också viss möjlighet att fortsätta på en forskarutbildning. Läs mer på www.slu.se

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se

Behörighet

Se information om behörighet på SLUs webbplats.

Utlandsstudier

Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Kontakta SLU och se avsnittet om utlandsstudier.


Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se