Utbildning för att bli landskapsingenjör

Landskapsingenjörsprogrammet är en yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med utomhusmiljöer i stadsmiljö. Utbildningen har en teknikbiologisk huvudinriktning med stora inslag av ekonomi, ledarskap och organisationskunskap. Du får även kunskaper om hur byggprocessen fungerar, från skiss till upphandlingsunderlag.

Utbildningens längd

Efter 3 år (180 hp) kan du ta ut en yrkesexamen som landskapsingenjör.

Inriktningar & vidareutbildning

Under det tredje året läser du valfria kurser. Du väljer själv om du vill inrikta dig mot till exempel vattenbyggnad, landskapsvård eller kyrkogårdsförvaltning. Efter kandidatexamen kan du läsa vidare på avancerad nivå. Det finns också viss möjlighet att fortsätta på en forskarutbildning. Läs mer på www.slu.se

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information på www.slu.se