Utlandsstudier

Det brukar finnas möjligheter till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Kontakta SLU för mer information.

Blir din svenska utbildning giltig internationellt och tvärtom?
Kontakta SLU och se avsnittet om utlandsstudier.