Var och hur kan man arbeta som landskapsingenjör

Landskapsingenjörer arbetar framför allt med att anlägga och sköta olika typer av utomhusmiljöer. Att upprätta skötselplaner och arbeta för att hållbarhetsaspekterna kommer in redan vid anläggningen är viktiga uppgifter. Landskapsingenjören kan också jobba med försäljning av exempelvis marksten och lekredskap, eller som konsulter för exempelvis bygg- och anläggningsföretag.

Landskapsingenjörer arbetar ofta som arbetsledare på kommuner, fastighetsföretag, kyrkogårdar, golfbanor eller trädgårdsföretag. Vanliga befattningar är landskapsingenjör, arbetsledare, projektledare, ingenjör och trädgårdsmästare. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 500 yrkesverksamma personer som är landskapsingenjörer eller har liknande kompetens.

På Naturvetarnas webb finns mer information om arbetsmarknaden inom trädgård.