Arbetsmarknaden idag för en lantmästare

För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbilade inom lantbruk.