Var och hur arbetar en lantmästare

Lantmästare finns framför allt inom lantbrukssektorn. En del finns på konsultföretag där de ofta arbetar med rådgivning eller marknadsföring gentemot lantbruksföretag.

Andra lantmästare driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. Lantmästare finns också på länsstyrelser, kommuner samt arbetar som naturbrukslärare på naturbruksgymnasier. De kan också arbeta som djurskyddsinspektörer, med biståndsarbete eller annat utlandsarbete samt med ekonomi och redovisning på bokförings- och konsultföretag.

Lantmästare finns ofta på ledande positioner. De vanligaste befattningarna är säljare/försäljare, handläggare, ekonom, lärare och rådgivare. Enligt Lantmästarförbundet finns det cirka 5 000 yrkesverksamma lantmästare.

Naturvetarnas webb finns mer information om arbete inom lantbruk.