Arbetsmarknaden idag för lärare

För nyexaminerade: Liten konkurrens om jobben - det finns fler jobb än utbildade och brukar vara förhållandevis lätt att få jobb.

För erfarna: Liten konkurrens om jobben.

Hur arbetsmarknaden ser ut för lärare skiljer sig stort beroende på vilket ämne och stadie läraren är behörig för samt var i landet de söker arbete. På grund av kravet på lärarlegitimation har rekryteringsbehovet av behöriga lärare ökat kraftigt på senare år. På grund av de nya kraven på lärarlegitimation har rekryteringsbehovet av behöriga lärare ökat. Idag råder det bland annat brist på behöriga ämneslärare i naturvetenskap och matematik samt i vissa språk, samtidigt som arbetsmarknaden för ämneslärare i de samhällsvetenskapliga ämnena är mer i balans. Det råder stor brist på yrkeslärare, men arbetsmarknaden skiljer sig beroende på yrke. På grund av efterfrågan av mindre klasser i skolans tidigare år kommer fler lärare till dessa stadier behöva utbildas. De kommande åren kommer det därför vara brist på de flesta lärarkategorierna inom grundskolan. Det råder även stor brist på speciallärare till alla stadier.

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter